logo

O společnosti :


Projekty strojních částí investiční akcí, ve spolupráci i další profese (stavební, elektro, měření a řízení)

Obchodní firma :
CELPIK®-T, s. r. o.
Sídlo :
Znojmo, Pod Soudním vrchem 2568/4, CZ-66902
IČ :
26722755
DIČ :
CZ26722755
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze :
09.září 2002 v oddílu C, vložka 89616
Společnost je registrovaným plátcem DPH
Kontakt a personální obsazení :
Ing. Dan Trajhan
jednatel společnosti
Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0008142
Tel.: (+420) 724 747 000
E-mail:
Web :
celpik-t@seznam.cz
www.celpik-t.cz


 
 
 


odkazy:

služby doklady, software reference
sluzby.html doklady reference

©2009 MIREKEQX