KRPA Hostinné, 2021

Instalace dovlákňovače do linky suchého výmětu

Zarate Argenitna, 2019-2020

Linky přípravny látky Virgin, Výmět, Deinking

Kartonsan Turecko, 2019

Třídění v konstantní části PS1

OP papírna Olšany, 2020 

Zvýšení výkonu ČOV

Protisa Perú, 2012-2013

Linky přípravny látky PS1 a PS3

MONDI Štětí, 2011

Rozšíření odparky